Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 5 of 5 (0.035 secs)
You searched for: publisher:"Te Leyden, : By Pieter Vander Aa, boekverkoper,"
[texts]Twee reysen van Johan Newberie, : de eene na het Heylig Land; en de andere na Balsara, Ormus, Persiën, en weder na huys door Turkyen. Ao. 1579. en vervolgens. : Mitsgaders de scheeps togt van Petro Sarmiento, naar de Straat van Magellaan, van Lima door de Zuyd-zee-bevaren. Ao. 1579. : Met een volkomen register en konst-printen verrijkt. Beyde nu aldereerst uyt het Engels en Spaans vertaald - Newbery, John, fl. 1578-1585
Translation and abridgment of: Two voyages of Master Iohn Newberie, in Purchas, Samuel, Purchas his pilgrimes, London, 1625, v. 2, p. 1410-1421
Keywords: Imprint 1706
Downloads: 155
[texts]De seer aanmerklijke en vermaarde reys van Johannes Lerius na Brazil in America. Gedaan anno 1556. : Bevattende veele seldsaame gevallen, hem op sijnen togt, en in dit gewest bejegend; nauwkeurige beschrijvingh van 't landschap der Tuppin Imbae; en haar wonderlijke zeeden, ten tijde der eerste aankoomst van de Françoisen in dit weerlds-deel, enz. Nevens een verhaal van den ellendigsten honger, in sijne te ruggekoomst na Frankrijk op 't schip uytgestaan. - Léry, Jean de, 1534-1611
Issued as 2nd voyage in vol. 15 of: Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee en land-reysen na Oost en West-Indiën / collected and printed by Peter van der Aa, Leyden, 1707
Keywords: Villegaignon, Nicolas Durand de, 1510-1571?; Indians of South America; Indians of South America; Tupi Indians; Tupi language; Natural history; Indian linguistics; Imprint 1706
Downloads: 9
[texts]Gedenkwaardige scheeps-togten na Rio de la Plata, in 't zuyderdeel van America, en verscheydene andere voorname Americaansche landschappen, verrigt onder den Spaanschen admiraal, Pedro de Mendosa, anno 1535, en de volgende jaren. : Bevattende ongemeene bysonderheden van landen, volkeren, en voorgekomene wonderlijke gevallen. - Schmidel, Ulrich, 1510?-1579?
Issued as second voyage in vol. 14 of: Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee en land-reysen na Oost en West-Indiën / collected and printed by Peter van der Aa, Leyden, 1707
Keywords: Mendoza, Pedro de, 1487?-1537; Discoveries in geography; Indians of South America; Imprint 1706
Downloads: 12
[texts]Seer aenmerkelyke reys-beschryving na Constantinopolen, en Egypten, gedaan in 't jaar 1605, en vervolgens, door Nicolaus Schmidt. : Waar in van sijne veelvoudige togten, en seldsame ontmoetingen door de Egeische Zee; van de eylanden in deselve gelegen; van de zeden, gewoontens, en van de regeering der volkeren, gelegen aan de Middelandsche Zee langs de kusten van Africa en Egypten, seer naaukeurig gehandeld word. Nevens een destige beschrijving van de keyserlijke residentie-stad Constantinopolen in 't bysonder, van het paleys, de kerken, en andere voorname gebouwen aldaar, &c. - Schmidt, Nicolaus, of Dresden
Date of publication assumed to be 1706 from other voyages dated in the volume
Keywords: Disoveries in geography; Imprint 1706
[texts]Seer aanmerkelyke reysen, na en door Syrien, 't Joodsche land, Arabien, Mesopotamien, Babylonien, Assyrien, Armenien, &c. In 't jaar 1573, en vervolgens gedaan: - Rauwolf, Leonhard, approximately 1540-1596
Publication date assumed to be [1706] because of other two voyages in vol. 17 of Van der Aa's collection
Keywords: Discoveries in geography; Imprint 1706
Downloads: 2
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts